Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung (dále jen "Pravidla") „Bonus k předobjednávce Galaxy Z Fold3 5G a Z Flip3 5G."

(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

1)                Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 


2)                Technický správce WEB systému Kampaně na www.novysamsung.cz, který vykupuje vlastním jménem a na vlastní účet staré přístroje (viz níže): společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Spálená č. p. 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).


3)                Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6) písm. a. těchto Pravidel, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.


4)              Kampaň probíhá od 11. 8. 2021 do 31. 10. 2021 včetně nebo do vyprodání zásob. Poslední platnou předregistraci na https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/ je možné vykonat 26. 8. 2021 a nejpozději v tento den je potřeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou. Nedokončené registrace nebude možné uznat za platné.  Poslední platnou registraci nového Přístroje v mobilní aplikaci Samsung Members je možné vykonat dne 30. 9. 2021 včetně a nejpozději v tento den je potřeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou. Registraci starého přístroje na www.novysamsung.cz podle článku 10) těchto Pravidel je možné vykonat nejpozději dne 31. 10. 2021 včetně a nejpozději v tento den registraci dokončit, aby byla uznána za platnou.


5) V rámci Kampaně je možné čerpat Bonusy jen na zakoupené nové Přístroje modelů Samsung Galaxy Z Fold3 5G(SM-F926B) a Samsung Galaxy Z Flip3 5G(SM-F711B) pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v Prodejnách uvedených v článku 6) písm. a) těchto Pravidel. Bonusy není možné uplatnit na zboží, které je označeno jako zánovní, použité nebo rozbalené. Bonusy je možné čerpat jen na Přístroje specifikované v těchto Pravidlech, které byly Účastníkem zakoupeny jako nové. Bonusy se nevztahují na přístroje zakoupené Účastníkem, které byly před prodejem použité nebo repasované.

Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:


Marketing Name

Model Code

Memory

Color

Galaxy Z FOLD 3

SM-F926BZGDEUE

12+256GB

Zelená

Galaxy Z FOLD 3

SM-F926BZGGEUE

12+512GB

Zelená

Galaxy Z FOLD 3

SM-F926BZKDEUE

12+256GB

Černá

Galaxy Z FOLD 3

SM-F926BZKGEUE

12+512GB

Černá

Galaxy Z FOLD 3

SM-F926BZSGEUE

12+512GB

Stříbrná

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BLVAEUE

8+128GB

Fialová

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BLVEEUE

8+256GB

Fialová

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZEAEUE

8+128GB

Krémová

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZEEEUE

8+256GB

Krémová

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZGAEUE

8+128GB

Zelená

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZGEEUE

8+256GB

Zelená

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZKAEUE

8+128GB

Černá

Galaxy Z Flip 3

SM-F711BZKEEUE

8+256GB

Černá(dále jen “Přístroje” nebo každý zvlášť “Přístroj”).

6) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání Bonusů (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník si musí předobjednat a následně zakoupit nový Přístroj Samsung uvedený v článku 5) těchto Pravidel v jedné z uvedených Prodejen na území České republiky:


Partner


Partner

ALFA.cz


Prodejní síť O2 Czech Republic

Alza.cz


Prodejní síť Vodafone

BPS mobil


Prodejní síť T-Mobile

COMFOR STORES


Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři

Coradia


Samsung.com/cz

CZC.cz


SOFTCOM Group

Datart


Smarty

Electro World


SPACE prodejny (Setos)

ELVIA-PRO


Sunnysoft

Euronics a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


Štýbr - mobilní svět (www.stybr.cz)

ExaSoft


Tomáš Stránský IT Centrum

Expert ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


TSBOHEMIA.CZ

KASA.cz


Zákaznické servisní centrum Ostrava

KRAKEN´S


 Zákaznické servisní centrum - Samsung Plaza Praha

KS Mobil


Značková prodejna Samsung Centrum Černý Most Praha

KT Laštovic (lastovic.cz)


Značková prodejna Samsung Westfield Chodov Praha

MALL.cz


Značková prodejna Samsung OC Nový Smíchov Praha

Marek Křevký (mojemobilka.cz)


Značková prodejna Samsung Palladium Praha

Mobil Pohotovost


Značková prodejna Samsung OC Olympia Brno

Mobilsalon (mobilsalon.cz)


Značková prodejna Samsung Galerie Vaňkovka Brno

MobTel - Petr Weizenbauer


Značková prodejna Samsung Forum Nová Karolina Ostrava

OKAY


Značková prodejna Samsung OC Olympia PlzeňZnačková prodejna Samsung Futurum Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Dále jen "Prodejny" nebo každá zvlášť "Prodejna")


b) Předobjednávkou Přístroje se rozumí projevení skutečného zájmu o budoucí koupi (tj. zájmu uzavřít kupní smlouvu), jejímž předmětem je Přístroj. Předobjednávka se musí uskutečnit v období od 11. 8. 2021 do 26. 8. 2021 podle pravidel uvedených na stránkách https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/.


c)  Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 5) těchto Pravidel. Koupě se musí uskutečnit v období od 20. 8. 2021 do 30. 9. 2021 včetně. Účastník musí následně provést registraci nového Přístroje v mobilní aplikaci Samsung Members podle článku 4) těchto Pravidel, tedy do 30. 9. 2021 včetně. Podrobnější popis registrace je uveden v čl. 7, 8 a 9 těchto Pravidel. Předregistrací Účastníka a Registrací nového Přístroje uvedeného v článku 5 těchto Pravidel a prodejem funkčního starého přístroje přes portál www.novysamsung.cz získává Účastník za stanovených podmínek možnost získání bonusu k výkupní ceně od Zprostředkovatele v souhrnné výši až 10 000 Kč. Výše bonusu k výkupní ceně za starý přístroj závisí na modelu vykupovaného starého přístroje ohodnoceného Zprostředkovatelem a modelu zakoupeného nového Přístroje ze série Galaxy Z uvedených v článku 5). Bonus k výkupní ceně může být uplatněn až po řádné předregistraci Účastníka Kampaně na https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/, registrací nového Přístroje z článku 5) v aplikaci Samsung Members a uzavřením kupní smlouvy na odkup starého funkčního přístroje skrze webové stránky www.novysamsung.cz. Další Bonusy jsou popsány v článku 11) těchto Pravidel.


d) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří se stanoveným způsobem předregistrovali a zaregistrovali nový Přístroj uvedený v článku 5) těchto Pravidel, zakoupený v některé z Prodejen na území České republiky uvedených v článku 6 písm. a) těchto Pravidel, nahráli účetní doklad (blíže čl. 7 a čl. 9 Pravidel), a splnily všechny povinnosti uvedené v těchto Pravidlech Kampaně.


e) Podmínkou vzniku nároku na Bonus k výkupní ceně za starý přístroj je nákup alespoň jednoho nového Přístroje uvedeného v článku 5 těchto Pravidel v období 11.8.2021 do 30.9. 2021 včetně a prodej starého funkčního přístroje Zprostředkovateli podle čl. 10) Pravidel. Zájem o využití Bonusu k výkupu lze projevit pouze do 31.10.2021 způsobem stanoveným v článku 7 a 10 těchto Pravidel. Při pozdější registraci či nesplnění ostatních podmínek těchto pravidel, nárok na Bonus nevzniká.


f) Zprostředkovatelem určená výše výkupní ceny a výše Bonusů k výkupní ceně u modelů při výkupu starších funkčních přístrojů je dostupná na www.novysamsung.cz

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně


 1. Obecné informace:


 1. Zapojení účastníka do kampaně probíhá v krocích:

1. Předregistrace účastníka na https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/

2. Registrace nového Přístroje a jeho ověření v mobilní aplikaci Samsung Members,

3. Registrace a odprodej starého přístroje a jeho ověření na www.novysamsung.cz

Krok 2. nelze provést, pokud neproběhne úspěšná registrace z kroku 1. a krok 3 není možné provést, pokud neproběhne schválení registrace v kroku 2.


 1. Pokud chce Účastník získat nárok na Bonusy a nemá dosud založen účet Samsung Account, který je nutný pro správné fungování předregistrace a aplikace Samsung Members na základě užívání předcházejícího přístroje Samsung Galaxy, musí si založit účet Samsung Account. Účet je možné založit během předregistrace nebo na https://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/terms#.


 1. Účet Samsung Account Účastníka je tvořen a identifikován jménem a příjmením účastníka, heslem, emailem a datem narození účastníka. Bez zadání těchto údajů nebude založení účtu umožněno.


 1. Přístup k účtu Účastníka je zajištěn vložením hesla. Heslo si Účastník vkládá sám při zakládání účtu Samsung Account. Heslo si může Účastník později změnit.


 1. Po předregistraci Účastníka na https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/ je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený nový Přístroj, na který Účastník chce využít výkup starého přístroje a získat Bonusy. Pro úspěšnou registraci je nutné přímo nahrát do registračního formuláře v aplikaci Samsung Members kopii účetního dokladu prokazující koupi nového Přístroje (pokladní blok, smlouva, dodatek ke smlouvě nebo faktura), Tokenkód z předregistrace, datum nákupu, Prodejnu oficiálního prodejce podle bodu č. 6) Pravidel a IMEI (sériové číslo) registrovaného nového Přístroje. Kopie účtenky nebo faktury musí jednoznačně prokazovat nákup nového Přístroje Účastníkem Kampaně. Akceptovány budou i smlouvy a dodatky ke smlouvě o poskytování veřejných služeb prokazující koupi nového Přístroje.


 1. V této Kampani je možné registrovat pouze nové Přístroj/e - tzn. Přístroj/e značky Samsung Galaxy Z s parametry uvedenými v článku 5) těchto Pravidel, a jen na tyto je možné Bonus uplatnit a získat výkupní cenu za starý přístroj.


 1. Registrace starého přístroje na www.novysamsung.cz musí být kompletně dokončena nejpozději do 31.10.2021 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a Účastník nemá na Bonusy a odprodej nárok.


 1. Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka, tzn. na jeden Samsung Account je možné v Kampani registrovat maximálně dva nové Přístroje.


 1. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. V případě, kdy Účastník využije své právo od kupní smlouvy odstoupit, nárok na Bonus zaniká. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem. V případě, že Účastník obdrží Bonus, přestože odstoupil od smlouvy, je Účastník povinen Bonus vrátit do 30 dní od obdržení Bonusu na účet.

 1. Předregistrace účastníka


 1. předregistrací vyjádří Účastník zájem o získání Bonusů za předobjednávku přístroje z článku 5) těchto Pravidel.
 2. Od 11.8. do 26.8.2021 si účastník předobjedná Galaxy Z Fold3 5G nebo Galaxy Z Flip3 5G a ve stejném období provede předregistraci na https://www.samsung.com/cz/predobjednavky/, nejpozději však 26.8.2021. Předregistrace po tomto datu nebudou možné a nevznikne tak nárok na získání Bonusu za předobjednání a koupi Přístroje.
 3. Zákazník v předregistraci vyplní osobní údaje, informace o typu nového Galaxy Z který si předobjednal, datum předobjednávky, Prodejnu, model starého telefonu, který plánuje odprodat. Zároveň Účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito Pravidly. Vytvořením registrace Účastník souhlasí s pravidly této Kampaně.
 4. Po úspěšné předregistraci dostane Účastník e-mail s potvrzením předregistrace v Kampani. Po předregistraci získá zákazník unikátní kód "Tokenkód" emailem - je třeba si ho uchovat. Bez Tokenkódu není možné pokračovat v dalších krocích registrace a získat Bonusy.


 1. Registrace v aplikaci Samsung Members:
  1. V aplikaci Samsung Members je připraven formulář "Registrace nového Galaxy Z" v části Výhody, ve kterém je nutné uvést všechny požadované údaje, a to: Tokenkód, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail Účastníka a údaje o novém Přístroji. Zároveň Účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito Pravidly. Vytvořením registrace Účastník souhlasí s pravidly této Kampaně.


 1. V případě, že některé údaje v registraci jsou vadné nebo nesprávné, bude Účastník e-mailem vyzván k doplnění informací. V případě nedoplnění požadovaných informací do 7.10.2021, nebo jejich nedoplnění správně, nárok na Bonus a výkup starého přístroje Účastníkovi zaniká.


 1. Při registraci Účastníka je nutné registrovat nový Přístroj (zakoupený v období od 20.8.-30.9.2021, koupi dokladuje Účastník nákupním dokladem) a to vyplněním následujících údajů:

- Model nového Přístroje (načte se automaticky)

- Prodejnu, kde se nákup uskutečnil

- IMEI přístroje (načte se automaticky)

- Čitelnou fotografii nákupního dokladu prokazující koupi Přístroje v termínu od 20.8.-30.9.2021.

- Tokenkód z předregistrace

Po úspěšné registraci nového Přístroje získá Účastník Kampaně e-mailem potvrzení o registraci. Na jednu registraci v Samsung Members tzn. jeden účet Samsung Account je možné zaregistrovat maximálně 2 různé Přístroje podle čl. 5) těchto Pravidel za předpokladu, že Účastník provedl dvě předregistrace a získal dva Tokenkódy.


 1. Po úspěšné validaci registrace získá Účastník Kampaně e-mailem potvrzení o akceptování registrace nového Přístroje (nového telefonu) a vygenerování e-voucheru (unikátního kódu) v mobilní aplikaci Samsung Members. Získání unikátního kódu je nutné pro pokračování registrace na www.novysamsung.cz a získání Bonusů.


Po obdržení akceptačního e-mailu musí Účastník k získání unikátního kódu otevřít aplikaci Samsung Members v zakoupeném novém Přístroji, který registroval v Kampani. V aplikaci Samsung Members v části Výhody si Účastník vygeneruje e-voucher s unikátním kódem. Generování kódu je možné pouze na Přístrojích podle čl. 5) těchto Pravidel, které byly zaregistrovány v Kampani a kdy následně na takovou registraci Účastník obdržel akceptační e-mail. Pro získání kódu v aplikaci Samsung Members nelze použít jiný přístroj s rozdílným IMEI, než bylo použito v registraci. Na vygenerování kódu má Účastník 7 dnů po obdržení akceptačního e-mailu. Pokud Účastník nestihne vygenerovat kód ve stanovené lhůtě 7 dnů, nárok na získání Bonusu zaniká.


 1. Rozhodným okamžikem pro účely vyhodnocení ohledně získání nároku na Bonus podle této Kampaně, je v případě registrace přes uvedenou aplikaci okamžik doručení kompletně vyplněného formuláře registrace nového Přístroje a Účastníka (pokud již není registrován) osobě zpracovávající registrace, včetně doručení kopie účetního dokladu (pokladního bloku nebo faktury) prostřednictvím aplikace Samsung Members. O výsledku registrace v aplikaci Samsung Members bude Účastník informován e-mailem nejpozději do 30 dnů od provedení registrace.


 1. Organizátor není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zaslaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, což Organizátor nemá možnost nijak ověřit a zjistit.


Pokud Účastník od Organizátora či Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Organizátora či Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.


10)     Registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/:


a.     Na webových stránkách www.novysamsung.cz je připraven formulář, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje, a to: IMEI nového Přístroje, unikátní kód z e-voucheru z aplikace Samsung Members, osobní údaje Účastníka, model vykupovaného přístroje a parametry starého funkčního  přístroje, který chce Účastník odprodat a číslo bankovního účtu. Zároveň Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito Pravidly, vyjádří s tímto zpracováním svůj souhlas a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé. Účastník tímto také bere na vědomí, že výkup starého přístroje provádí výhradně Zprostředkovatel. Formulář je nutné vyplnit do 30.9.2021, jinak Účastníkovi nárok na výkup starého přístroje s Bonusem zaniká. Po zakoupení a obdržení Přístroje je nutné doplnit všechny údaje, a to: IMEI číslo nového Přístroje a kopii daňového dokladu (účtenka, faktura). Všechny požadované údaje musí být doplněny nejpozději do 30. 9. 2021 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká.

Po uvedení parametrů starého funkčního přístroje, který chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační variabilní výkupní cena, která bude upřesněna servisním technikem Zprostředkovatele po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce www.novysamsung.cz způsob, jakým chce staré zařízení předat. Účastník si může zvolit způsob předání prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora nebo osobně na jedné z výkupčích prodejen uvedených na webové stránce www.novysamsung.cz. Starý přístroj určený na výkup musí účastník doručit Zprostředkovateli zvoleným způsobem nejpozději do 5 dnů od ukončení registrace na webové stránce www.novysamsung.cz.


b.      Po řádné registraci Účastník obdrží na emailovou adresu návrh kupní smlouvy, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


c.      Po obdržení a prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník v případě rozporu původní navrhované výkupní částky kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce výkupu starého zařízení, který Účastník odprodává. Případnou změnu výkupní ceny musí Účastník odsouhlasit nebo zamítnout.


d.     Zprostředkovatel má výhradní právo odmítnout vykoupení starého přístroje a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodů jeho celkové či podstatné nefunkčnosti nebo jinak špatného technického stavu. Zprostředkovatel má ve sporných případech právo vyžádání si pokladního či jiného dokladu souvisejícího se starým přístrojem, na které je uplatňován Bonus.


e.     Organizátor či Zprostředkovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, což Organizátor či Zprostředkovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


f.       Pokud Účastník od Organizátora či Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Organizátora či Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.


g.     Na jednu registraci zákazníka na www.novysamsung.cz je možné zaregistrovat maximálně jeden model nového Přístroje Samsung řady Galaxy Z podle článku 5) Pravidel a zároveň může Účastník registrovat a odprodat jen jeden starý přístroj na jeden zaregistrovaný nový Přístroj podle článku 5) a 6) těchto Pravidel. Na další registraci je potřebný nový unikátní kód získaný úspěšnou registrací v aplikaci Samsung Members a předchozí předregistrace.


Popis a uplatnění Bonusu
 1. Popis Bonusů

Výkupní Bonus

 1. Zakoupením nového Přístroje uvedeného v článku 5 těchto Pravidel, po předregistraci Účastníka, registrací nového Přístroje v aplikaci Samsung Members, předáním (resp. odprodejem) svého starého funkčního přístroje přes portál www.novysamsung.cz  a vyplnění parametrů starého funkčního přístroje Účastníka, má Účastník nárok na získání Bonusů ve výši až do 10 000 Kč při koupi přístroje Galaxy Z Fold3 5G a na získání Bonusů ve výši až do 7 000 Kč při koupi přístroje Galaxy Z Flip3 5G za splnění podmínek stanovených v těchto Pravidlech, zejména podle čl. 7). Výkupní částka za starý funkční přístroj bude Účastníkovi vyplacena po validaci stavu tohoto starého přístroje a to bankovním převodem na bankovní účet Účastníka. Samsung výkupní Bonus za registraci a koupi nového Přístroje ze série Galaxy Z podle článku 5) a odprodej starého přístroje bude Účastníkovi zaslán bankovním převodem na jeho bankovní účet do 35 pracovních dnů od splnění podmínek.
 2. V rámci Kampaně může Účastník získat finální částku, která se skládá ze dvou položek, a to z výkupní ceny používaného přístroje (funkčního smartphonu) a Bonusu k výkupní ceně (tj. výkupního Bonusu). Výkupní cena starého přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D. Výkupní Bonus je ve výši dle přiložené tabulky při podmínce funkčnosti starého přístroje.

Bonus je možné uplatnit v souladu s článkem 6), 7) a 8) těchto pravidel v případě nákupu Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel.

Bonus pro jednotlivé vykupované modely:

Nový přístroj Galaxy


Výkupní cena za starý přístroj*

Výkupní bonus

Z Fold3 5G

Vybrané funkční telefony: Note10, Note10+, Note20, Note20 Ultra, Fold, Z Fold2, Z Flip, S21 Ultra, S21, S21+, S20 Ultra, S20+, S20, iPhone 12, iPhone 11, Mate X, Razr

Dle aktuálních cen dostupných na  www.novysamsung.cz

10 000 Kč

Z Fold3 5G

Ostatní funkční telefony / tablety / smartwatch

Dle aktuálních cen dostupných na  www.novysamsung.cz

6 000 Kč

Z Flip3 5G

Vybrané funkční telefony: Note10, Note10+, Note20, Note20 Ultra, Fold, Z Fold2, Z Flip, S21 Ultra, S21, S21+, S20 Ultra, S20+, S20, iPhone 12, iPhone 11, Mate X, Razr

Dle aktuálních cen dostupných na  www.novysamsung.cz

7 000 Kč

Z Flip3 5G

Ostatní funkční telefony / tablety / smartwatch

Dle aktuálních cen dostupných na  www.novysamsung.cz

4 000 Kč


(*Výkupní cena používaného přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D, aktuální výkupní ceny jsou dostupné na www.novysamsung.cz v době trvání Kampaně).


 1. Částka za výkup (výkupní cena) bude bezplatně zaslána na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři do 30 dnů od odeslání vykupovaného přístroje. V případě rozporu původní navrhované výkupní částky s konečnou výkupní cenou se tato lhůta může prodloužit. Zaslání výkupního Bonusu proběhne v oprávněných případech do 35 pracovních dnů od splnění všech podmínek Kampaně. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. K vyplacení nedojde ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.
 2. Podmínkou pro získání uvedeného Bonusu je odprodání svého starého přístroje, koupě nového Přístroje, úplná registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a splnění dalších požadavků dle těchto Pravidel.
 3. V případě, kdy Účastník využije své právo od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí přístroje uvedeného v článku 5 odstoupit a Bonus od společnosti Samsung (blíže definovaný v čl. 11) těchto pravidel mu byl přesto vyplacený, je povinný kontaktovat Organizátora a vrátit vyplacený Bonus na základě pokynů Organizátora.

Bonus Samsung Care+ na rok

 1. Zakoupením nového Přístroje uvedeného v článku 5 těchto Pravidel, po předregistraci Účastníka, a registrací nového Přístroje v aplikaci Samsung Members získává Účastník po dokončení registrace, ve které souhlasí s podmínkami, pojištění Samsung Care+.


 1. Pojištění náhodného poškození Samsung Care+ je platné po dobu jednoho roku od dokončení registrace nového Přístroje Galaxy Z podle článku 5). a za podmínek podle článku 11) f)


 1. Účastník získává v rámci jednoletého pojistného období nárok na jednu opravu. V rámci pojištění bude při opravě autorizovaným servisním centrem společnosti Samsung účtován poplatek v souladu s obchodními podmínkami. Více informací o službě Samsung Care+ jsou uvedeny na https://www.samsung.com/cz/offer/samsung-care-plus/


 1. Pro vyloučení pochybností není pro získání tohoto Bonusu nutný odprodej starého přístroje.Bonus ke Galaxy Z Fold3 5G

 1. Zakoupením Nového Přístroje Samsung Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926B), po předregistraci Účastníka, a registrací Nového Přístroje v aplikaci Samsung Members získává Účastník momentem obdržení schválení registrace emailem nárok na e-voucher (unikátní kód) na Bonus flipových pouzdro s perem S Pen + 25W napájecí adaptér (EF-FF92KKBEGEE).
 2. Bonus získá Účastník vygenerováním e-voucheru v aplikaci Samsung Members podle článku 9) těchto Pravidel.


l.       Unikátní kód z e-voucheru Účastník vloží na stránce oficiálního e-shopu www.samsung.cz a to nejpozději do 31.10. 2021. Bonus bude bezplatně zaslán na adresu uvedenou v objednávce. Po 31.10.2021 nebude možné e-voucher uplatnit a nárok na tento Bonus Účastníkovi zaniká.


m.     Pro vyloučení pochybností není pro získání tohoto Bonusu nutný odprodej starého přístroje.


Výše uvedené bonusy společně dále jen jako „Bonusy“ či jednotlivě „Bonus“.

Další ustanovení


12)  Účastník je povinen po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů (tj. účtenky nebo faktury). Bez předložení příslušných dokladů ztrácí Účastník nárok na využití Bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum zakoupení Přístroje a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.


13) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na Bonus. 

14) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

15) Předregistrací a registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.

16) Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese https://www.novysamsung.cz/

17) Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

18) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Bonusy jinými Bonusy obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání Bonusů.

19) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.

20) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.

21) Úplná a přesná pravidla a podmínky registrace jsou dostupná na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/.

22) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou.

23) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.

24) Tuto Kampaň nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.