Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Vyměňte starý za nový! Získejte nyní bonus 5000 Kč k výkupní ceně při koupi nového Samsung Galaxy Z Fold3 nebo 3500 Kč k výkupní ceně při koupi nového Samsung Galaxy Z Flip3."

(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

1) Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 


2) Technický správce WEB systému Kampaně: společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Spálená č. p. 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).


3) Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.


4) Kampaň probíhá od 27. 8. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. V tomto období je nutné uskutečnit registraci a projevit tak zájem o účast v Kampani. Poslední platnou registraci lze tudíž provést dne 30. 9. 2021 včetně, a nejpozději 14. 10. 2021 je třeba tuto registraci kompletně dokončit doplněním všech potřebných údajů, aby byla uznána za platnou.


5) V rámci Kampaně je možné čerpat bonus k výkupní ceně starého telefonu uvedenou v čl. 9), (dále jen „Bonus“) pouze při nákupu vybraných modelů přístrojů Samsung Galaxy s níže uvedeným označením, pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v prodejnách uvedených v článku 6) písm. a) těchto pravidel. Bonusy není možné uplatnit na zboží, které je označeno jako zánovní, použité nebo rozbalené.

Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Marketing Name

Model Code

Paměť

Barva

Galaxy Z FOLD3

SM-F926BZGDEUE

12+256GB

Zelená

Galaxy Z FOLD3

SM-F926BZGGEUE

12+512GB

Zelená

Galaxy Z FOLD3

SM-F926BZKDEUE

12+256GB

Černá

Galaxy Z FOLD3

SM-F926BZKGEUE

12+512GB

Černá

Galaxy Z FOLD3

SM-F926BZSGEUE

12+512GB

Stříbrná

Galaxy Z Flip3

SM-F711BLVAEUE

8+128GB

Fialová

Galaxy Z Flip3

SM-F711BLVEEUE

8+256GB

Fialová

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZEAEUE

8+128GB

Krémová

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZEEEUE

8+256GB

Krémová

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZGAEUE

8+128GB

Zelená

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZGEEUE

8+256GB

Zelená

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZKAEUE

8+128GB

Černá

Galaxy Z Flip3

SM-F711BZKEEUE

8+256GB

Černá


(dále jen “Přístroje” nebo každý zvlášť “Přístroj”).

6)

a) Seznam oficiálních partnerů  Kampaně:


Partner


Partner

ALFA.cz


Prodejní síť O2 Czech Republic

Alza.cz


Prodejní síť Vodafone

BPS mobil


Prodejní síť T-Mobile

COMFOR STORES


Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři

Coradia


Samsung.com/cz

CZC.cz


SOFTCOM Group

Datart


Smarty

Electro World


SPACE prodejny (Setos)

ELVIA-PRO


Sunnysoft

Euronics a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


Štýbr - mobilní svět (www.stybr.cz)

ExaSoft


Tomáš Stránský IT Centrum

Expert ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


TSBOHEMIA.CZ

KASA.cz


Zákaznické servisní centrum Ostrava

KRAKEN´S


 Zákaznické servisní centrum - Samsung Plaza Praha

KS Mobil


Značková prodejna Samsung Centrum Černý Most Praha

KT Laštovic (lastovic.cz)


Značková prodejna Samsung Westfield Chodov Praha

MALL.cz


Značková prodejna Samsung OC Nový Smíchov Praha

Marek Křevký (mojemobilka.cz)


Značková prodejna Samsung Palladium Praha

Mobil Pohotovost


Značková prodejna Samsung OC Olympia Brno

Mobilsalon (mobilsalon.cz)


Značková prodejna Samsung Galerie Vaňkovka Brno

MobTel - Petr Weizenbauer


Značková prodejna Samsung Forum Nová Karolina Ostrava

OKAY


Značková prodejna Samsung OC Olympia PlzeňZnačková prodejna Samsung Futurum Hradec Králové


b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 5) těchto pravidel. Objednávka se musí uskutečnit v období 27. 8. 2021 do 30. 9. 2021 včetně. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje uvedeného v seznamu v článku 5) těchto pravidel a odprodejem starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití Bonusu, a to obdržením výkupní částky v hodnotě dle přiložené tabulky za svůj odprodaný telefon. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a vyplnění IMEI nového Přístroje, kopií účtenky nebo faktury a vyplněním správných parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat.


c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali Přístroj zakoupený na území České republiky dle splnění podmínek v článku 6) písm. b) a současně uzavřeli kupní smlouvu o odprodeji svého starého zařízení a odprodali svoje staré zařízení, nahráli kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury), vložili IMEI a splnili veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně.


d) Podmínkou vzniku nároku na Bonus je nákup alespoň jednoho Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel. Zájem o využití Bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7) písm. d) projevit pouze v období od 27. 8. 2021 do 30. 9. 2021 včetně. Při pozdějším pokusu o registraci nebo nesplnění ostatních podmínek těchto pravidel, nárok na Bonus nevzniká.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně


7) Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využít této Kampaně, musí se registrovat v období od 27. 8. 2021 do 30. 9. 2021 včetně, a dále odprodat staré zařízení a předložit veškeré dokumenty požadované dle těchto pravidel do 14 dnů od provedení registrace, nejpozději však do 14. 10. 2021 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká. 


b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován osobními údaji Účastníka uvedenými při registraci. 


c) Účastník v rámci registrace uvede model Přístroje dle čl. 5), na který učinil předobjednávku a prodejního partnera, u kterého tuto předobjednávku realizoval dle článku 6) písm. a) těchto pravidel.


d) Pro kompletní registraci na https://www.novysamsung.cz/ je nutné vyplnit parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat. Bez těchto informací nemůže být registrace dokončena.


e) Zároveň je nutné odprodat starý přístroj na portále https://www.novysamsung.cz/, případně na dalších místech určených Organizátorem, uvedených na portále https://www.novysamsung.cz/.


f) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá Bonus využít. Pro schválení nároku je nutné nahrát při registraci do formuláře na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a vložit sériové číslo registrovaného Přístroje (IMEI). Bez zadání platného IMEI čísla zakoupeného Přístroje dle článku 5) těchto pravidel nebude registrace umožněna.


g) V této Kampani je možné registrovat pouze nově zakoupený Přístroj, jehož model je uveden v článku 5 těchto pravidel.


h) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka je možné uplatnit v rámci Kampaně maximálně 2 (slovy: dvě) registrace nového Přístroje, tak jak je popsáno v článku 8) a článku 9) těchto pravidel.8) Registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/:


a) Na webových stránkách je připraven formulář registrace, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje: typ zakoupeného Přístroje Samsung Galaxy, parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat a osobní údaje včetně čísla bankovního účtu. Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.  


b) Po zakoupení a obdržení Přístroje je nutné doplnit všechny údaje, a to: IMEI číslo nového přístroje a kopii daňového dokladu (účtenka, faktura). Všechny požadované údaje musí být doplněny nejpozději do 14. 10. 2021 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká.


c) Po uvedení parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační výkupní cena, která bude dále upřesněna servisním technikem po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce www.novysamsung.cz způsob, jakým chce staré zařízení předat. Účastník si může zvolit způsob předání osobně na jedné z výkupčích prodejen uvedených na webové stránce www.novysamsung.cz nebo prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora.


d) Po řádné registraci Účastník obdrží na emailovou adresu návrh Kupní smlouvy, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


e) Po obdržení a prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce výkupu starého zařízení, který Účastník odprodává.


f) Zprostředkovatel má výhradní právo odmítnout vykoupení starého přístroje a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodů jeho celkové či podstatné nefunkčnosti nebo jinak špatného technického stavu. Zprostředkovatel má ve sporných případech právo vyžádání si pokladního či jiného dokladu souvisejícího se starým přístrojem, na které je uplatňován Bonus.


g) Zprostředkovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, což Zprostředkovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


h) Pokud Účastník od Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.


Popis a uplatnění Bonusu
9) Popis Bonusu


a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel, odprodáním svého starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ a po registraci nového Přístroje a vyplnění parametrů starého funkčního přístroje Účastníka, má Účastník nárok na získání Bonusu ve výši dle článku 9) písm. b) za splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.


b) V rámci kampaně může Účastník získat finální částku, která se skládá ze dvou položek, a to z výkupní ceny používaného přístroje (funkčního smartphonu, tabletu nebo chytrých hodinek) a Bonusu k výkupní ceně. Výkupní cena používaného přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D. Bonus k výkupní ceně je stanoven ve výši dle přiložené tabulky při podmínce funkčnosti používaného přístroje.


Bonus je možné uplatnit v souladu s článkem 6), 7) a 8) těchto pravidel v případě nákupu Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel.


Bonus pro jednotlivé vykupované modely:Nový telefon

Výkupovaný Model

Výkupní cena*

Bonus k výkupní ceně

Z Fold3

Funkční smartphone/tablet/smartwatch

www.novysamsung.cz

5000Kč

Z Flip3

Funkční smartphone/tablet/smartwatch

www.novysamsung.cz

3500Kč(*Výkupní cena používaného přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D, aktuální výkupní ceny jsou dostupné na www.novysamsung.cz v době trvání Kampaně).c) Částka bude bezplatně zaslána na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Zaslání proběhne v oprávněných případech do 35 pracovních dnů od odeslání vykupovaného Přístroje nebo jeho odevzdání na místě určeném Organizátorem. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. K vyplacení nedojde ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


d) Podmínkou pro získání uvedeného Bonusu je úplná registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a splnění dalších požadavků dle těchto pravidel.


e) V případě, kdy Účastník využije své právo od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Přístroje uvedeného v článku 5 odstoupit a Bonus od společnosti Samsung (blíže definovaný v čl. 9) písm. b) těchto pravidel mu byl před odstoupením od Kupní smlouvy vyplacený, je povinný kontaktovat Organizátora a vrátit vyplacený Bonus na základě pokynů Organizátora.

Další ustanovení


10) Účastník je povinný po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů (tj. účtenky nebo faktury). Bez předložení příslušných dokladů ztrácí Účastník nárok na využití Bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.


11) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na Bonus. 


12) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).


13) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.


14) Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese https://www.novysamsung.cz/


15) Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.


16) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Bonusy jinými Bonusy obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání Bonusů.


17) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.


18) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.


19) Úplná a přesná pravidla a podmínky registrace jsou dostupná na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/.


20) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou.


21) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.


22) Tuto Kampaň nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami