Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Vyměňte starý za nový! Telefony řady Galaxy S20|S20+|S20 Ultra 5G|Z Flip již od 9 990 Kč*."

Uvedená částka platí pro reprezentativní příklad: Cena Galaxy S20 po započítání finální výkupní ceny (kategorie A) používaného telefonu Samsung Galaxy S10 (128GB). Akce platí od 4.5. do 30.6.2020 nebo do vyprodání zásob.

(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

1)                Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 

2)                Technický správce WEB systému Kampaně: společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Spálená č. p. 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).

3)                Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

4)                Kampaň probíhá od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. V tomto období je nutné uskutečnit registraci a projevit tak zájem o účast v Kampani. Poslední platnou registraci lze tudíž provést dne 30. 6. 2020 včetně, a nejpozději 14. 7. 2020 je třeba tuto registraci kompletně dokončit doplněním všech potřebných údajů, aby byla uznána za platnou.

5)                V rámci Kampaně je možné čerpat bonus k výkupní ceně starého telefonu uvedenou v čl. 9), (dále jen „Bonus“) pouze při nákupu vybraných modelů přístrojů Samsung Galaxy s níže uvedeným označením, pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v prodejnách uvedených v článku 6) písm. a) těchto pravidel. 

Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Model

Produktový kód


Model

Produktový kód

Galaxy S20


SM-G980FLBDEUEGalaxy S20+


SM-G985FZADEUE


Galaxy S20


SM-G980FZADEUEGalaxy S20+


SM-G985FZKDEUE


Galaxy S20


SM-G980FZIDEUEGalaxy S20 Ultra 5G


SM-G988BZADEUE


Galaxy S20


SM-G980FZWDEUE


Galaxy S20 Ultra 5G


SM-G988BZKDEUE


Galaxy S20+


SM-G985FLBDEUE


Galaxy S20 Ultra 5G


SM-G988BZAGEUE


Galaxy Z Flip


SM-F700FZKDXEZ


Galaxy Z Flip


SM-F700FZPDXEZ(dále jen “Přístroje” nebo každý zvlášť “Přístroj”).


6) 

a) Seznam oficiálních partnerů Kampaně:

Partner


Partner

ALFA.cz


Prodejní síť O2 Czech Republic

Alza.cz


Prodejní síť Vodafone

BPS mobil


Prodejní síť T-Mobile

COMFOR STORES


Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři

CZC.cz


Samsung.com/cz

Datart


SOFTCOM Group

Electro World


Smarty

ELVIA-PRO


SPACE prodejny (Setos)

Euronics a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


Sunnysoft

ExaSoft


Štýbr - mobilní svět (www.stybr.cz)

Expert ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři


Tomáš Stránský IT Centrum

Go Digital


T.S.Bohemia

Interservis Liberec


Zákaznické servisní centrum Ostrava

KASA.cz


 Zákaznické servisní centrum - Samsung Plaza Praha

KRAKEN´S


Značková prodejna Samsung Praha Centrum Černý Most

KS Mobil


Značková prodejna Samsung Praha Westfield Chodov

KT Laštovic (lastovic.cz)


Značková prodejna Samsung Praha OC Nový Smíchov

MALL.cz


Značková prodejna Samsung Praha Palladium

Marek Křevký (mojemobilka.cz)


Značková prodejna Samsung Brno OC Olympia

Mobil Pohotovost


Značková prodejna Samsung Ostrava Forum Nová Karolina

Mobilsalon (mobilsalon.cz)


Značková prodejna Samsung Plzeň OC Olympia

MobTel - Petr Weizenbauer


Značková prodejna Samsung Futurum Hradec Králové

OKAY


b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 5) těchto pravidel. Objednávka se musí uskutečnit v období 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020 včetně, u modelu Galaxy Z Flip v období 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 včetně. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje uvedeného v seznamu v článku 5) těchto pravidel a odprodejem starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití Bonusu, a to obdržením výkupní částky v hodnotě dle přiložené tabulky za svůj odprodaný telefon. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a vyplnění IMEI nového Přístroje, kopií účtenky nebo faktury a vyplněním správných parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat.

c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali Přístroj zakoupený na území České republiky dle splnění podmínek v článku 6) písm. b) a současně uzavřeli kupní smlouvu a odprodali svoje staré zařízení, nahráli kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury), vložili IMEI a splnili veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně.

d) Podmínkou vzniku nároku na Bonus je nákup alespoň jednoho Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel. Zájem o využití Bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7) písm. d) projevit pouze v období od 4. 5. do 30. 6. 2020 včetně. Při pozdějším pokusu o registraci nebo nesplnění ostatních podmínek těchto pravidel, nárok na Bonus nevzniká.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně


7) Obecné informace:


a) Pokud chce Účastník využít této Kampaně, musí se registrovat v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020 včetně, a dále odprodat staré zařízení a předložit veškeré dokumenty požadované dle těchto pravidel do 14 dnů od provedení registrace, nejpozději však do 14. 7. 2020 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká. 


b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován osobními údaji Účastníka uvedenými při registraci. 


c) Účastník v rámci registrace uvede model Přístroje dle čl. 5), na který učinil předobjednávku a prodejního partnera, u kterého tuto předobjednávku realizoval dle článku 6) písm. a) těchto pravidel.


d) Pro kompletní registraci na https://www.novysamsung.cz/ je nutné vyplnit parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat. Bez těchto informací nemůže být registrace dokončena.


e) Zároveň je nutné odprodat starý přístroj na portále https://www.novysamsung.cz/, případně na dalších místech určených Organizátorem, uvedených na portále https://www.novysamsung.cz/.


f) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá Bonus využít. Pro schválení nároku je nutné nahrát při registraci do formuláře na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a vložit sériové číslo registrovaného Přístroje (IMEI). Bez zadání platného IMEI čísla zakoupeného Přístroje dle článku 5) těchto pravidel nebude registrace umožněna.


g) V této Kampani je možné registrovat pouze nově zakoupený Přístroj, jehož model je uveden v článku 5 těchto pravidel.


h) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka je možné uplatnit v rámci Kampaně maximálně 2 (slovy: dvě) registrace nového Přístroje, tak jak je popsáno v článku 8) a článku 9) těchto pravidel.


i) V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


8) Registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/:


a) Na webových stránkách je připraven formulář registrace, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje: typ zakoupeného Přístroje Samsung Galaxy, parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat a osobní údaje včetně čísla bankovního účtu. Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.  


b) Po zakoupení a obdržení Přístroje je nutné doplnit všechny údaje, a to: IMEI číslo nového přístroje a kopii daňového dokladu (účtenka, faktura). Všechny požadované údaje musí být doplněny nejpozději do 14. 7. 2020 včetně. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká.


c) Po uvedení parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační výkupní cena, která bude dále upřesněna servisním technikem po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce https://www.novysamsung.cz/ způsob odevzdání starého zařízení prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora.


d) Po řádné registraci Účastník obdrží na emailovou adresu návrh Kupní smlouvy, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


e) Po obdržení a prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce výkupu starého zařízení, který Účastník odprodává.


f) Zprostředkovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, což Zprostředkovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


g) Pokud Účastník od Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.

Popis a uplatnění Bonusu

9) Popis Bonusu


a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel, odprodáním svého starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ a po registraci nového Přístroje a vyplnění parametrů starého funkčního přístroje Účastníka, má Účastník nárok na získání Bonusu ve výši dle článku 9) písm. b) za splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.


b) V rámci kampaně může Účastník získat finální částku, která se skládá ze dvou položek, a to z výkupní ceny používaného přístroje (funkčního smartphonu) a Bonusu k výkupní ceně. Výkupní cena používaného přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D. Bonus k výkupní ve výši dle přiložené tabulky při podmínce funkčnosti přístroje.


Bonus je možné uplatnit v souladu s článkem 6), 7) a 8) těchto pravidel v případě nákupu Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel.


Bonusy pro jednotlivé vykupované modely:


Model

Výkupní cena*

Bonus


Model

                      Výkupní cena*

                     Bonus

Samsung Galaxy S10 128GB

www.novysamsung.cz

3300Kč


Samsung Galaxy S9+, 256GB Single SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč

Samsung Galaxy S10, 512GB

www.novysamsung.cz

3300Kč


Samsung Galaxy S9+, 256GB Dual SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč

Samsung Galaxy S10e

www.novysamsung.cz

2500Kč


Samsung Galaxy S8, 64GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S10+, 128GB

www.novysamsung.cz

3800Kč


Samsung Galaxy S8+, 64GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S10+, 512GB

www.novysamsung.cz

3800Kč


Samsung Galaxy S7, 32GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S10+, 1TB

www.novysamsung.cz

4000Kč


Samsung Galaxy S7 edge, 32GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S9, 64GB Dual SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Samsung Galaxy Note10+, 512GB

www.novysamsung.cz

3000Kč

Samsung Galaxy S9, 64GB Single SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Samsung Galaxy Note10+, 256GB

www.novysamsung.cz

3000Kč

Samsung Galaxy S9, 256GB Dual SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Samsung Galaxy Note10, 256GB

www.novysamsung.cz

3000Kč

Samsung Galaxy S9, 256GB Single SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Samsung Galaxy Note9, 512GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S9+, 64GB Single SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Samsung Galaxy Note9, 128GB

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S9+, 64GB Dual  SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč


Ostatní (funkční smartphone/tablet/smartwatch)

www.novysamsung.cz

2500Kč

Samsung Galaxy S9+, 128GB Single SIM

www.novysamsung.cz

3000Kč

(*Výkupní cena používaného přístroje sestává z ceny dle aktuální situace na trhu a z výkupní kategorie A až D, aktuální výkupní ceny jsou dostupné na www.novysamsung.cz v době trvání Kampaně).


c) Částka bude bezplatně zaslána na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Zaslání proběhne v oprávněných případech do 35 pracovních dnů od odeslání vykupovaného Přístroje nebo jeho odevzdání na místě určeném Organizátorem. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. K vyplacení nedojde ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


d) Podmínkou pro získání uvedeného bonusu je úplná registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a splnění dalších požadavků dle těchto pravidel.


e) V případě, kdy Účastník využije své právo od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí přístroje odstoupit a Bonus od společnosti Samsung (blíže definovaný v čl. 9) písm. b) těchto pravidel mu byl před odstoupením od kupní smlouvy vyplacený, je povinný kontaktovat Organizátora a vrátit vyplacený Bonus na základě pokynů Organizátora.


Další ustanovení


10) Účastník je povinný po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů (tj. účtenky nebo faktury). Bez předložení příslušných dokladů ztrácí Účastník nárok na využití Bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.


11) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na Bonus. 


12) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).


13) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.


14) Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese https://www.novysamsung.cz/


15) Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.


16) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Bonusy jinými Bonusy obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání Bonusů.


17) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.


18) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.


19) Úplná a přesná pravidla a podmínky registrace jsou dostupná na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/.


20) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou.


21) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.