Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Předobjednejte Galaxy Note9 a získejte bonus až 5000 Kč k hodnotě vašeho starého telefonu.*”

*Bonus bude vyplacen po výkupu vašeho starého zařízení a zakoupení nového telefonu Samsung Galaxy Note9. Více informací na www.novysamsung.cz

(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

1)   Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 

2)   Technický správce WEB systému Kampaně: společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o , se sídlem Spálená č.p 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).

3)   Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

4)   Kampaň probíhá od 09. 08. 2018 do 23.08. 2018 nebo do vyprodání zásob. Poslední platnou registraci lze tudíž provést dne 23. 08. 2018, a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

5)   V rámci Kampaně je možné čerpat bonus pouze za nákup vybraných modelů přístrojů Samsung Galaxy s níže uvedeným označením, pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v prodejnách uvedených v článku 6a) těchto pravidel. 

Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Model*

Produktový kód

Galaxy Note 9

SM-N960FZBAO2C

Galaxy Note 9

SM-N960FZBATMZ

Galaxy Note 9

SM-N960FZBDXEZ

Galaxy Note 9

SM-N960FZKAO2C

Galaxy Note 9

SM-N960FZKATMZ

Galaxy Note 9

SM-N960FZKAVDC

Galaxy Note 9

SM-N960FZKDXEZ


*Nevztahuje se na verzi Samsung Galaxy Note9 512GB.Bonusy pro jednotlivé modely:

Model

Bonus

Bonus podmínka

Galaxy Note9

5 000 Kč

Na výkup odevzdám Galaxy Note (Note, Note2, Note3, Note4, Note Edge, Note8)

Galaxy Note9

2 500 Kč

Při výkupu jakéhokoliv telefonu/tabletu, kromě Samsung Galaxy Note


  1. Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):
  1. Účastník musí zakoupit přístroj Samsung uvedený v článku 5) těchto pravidel v jedné z následujících prodejen na území České republiky.

Seznam partnerů pro Kampaň:


       Alfa Computer - www.alfa.czMojemobilka s.r.o. - www.mojemobilka.cz
       ALZA.cz - www.alza.czHuramobil.cz - www.huramobil.cz
       BPS mobil - www.bpsmobil.czProdejní síť O2 Czech Republic - www.o2.cz
       Comfor Brand shops - www.comfor.czProdejní síť Vodafone - www.vodafone.cz
       CZC.cz - www.czc.czSíť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři - www.planeo.cz
       DATART - www.datart.czSamsung oficiální eshop - www.obchod-samsung.cz
       DATIX s.r.o. - www.mobilprovas.czSAMSUNG prodejny - www.samsung.com/cz/retail
       ELECTROWORLD - www.electroworld.czSamsung značková prodejna - Centrum Černý Most Praha
       Elvia Pro - www.elviapro.czSamsung značková prodejna - OC Nový Smíchov Praha
       EURONICS, HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní partneři - www.euronic.czSamsung Plaza - Zákaznické centrum Praha
       ExaSoft Holding a.s. - www.exasoft.czSamsung značková prodejna - OC Palladium Praha
       EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři - www.expert.czSamsung značková prodejna - OC Chodov Praha
       Go DigitalSamsung značková prodejna - OC Šantovka Olomouc
       OKAY - www.okay.czSamsung značková prodejna - OC Olympia Brno
       KASA.CZ - www.kasa.czSamsung značková prodejna - OC FUTURUM Hradec Králové
       Interservis Liberec - www.inter-servis.czSmarty - www.smarty.cz
       KRAKEN´S - www.krakens.czSOFTCOM Group - www.softcom.cz
       KS Mobil - www.ksmobil.czSPACE prodejny (Setos) - www.ispace.cz
       MALL.cz - www.mall.czSunnysoft.cz - www.sunnysoft.cz
       Megapixel.cz - www.megapixel.czTomas Stransky IT Centrum - www.it-centrum.cz
       MOBIL POHOTOVOST - www.mp.cztsbohemia.cz - www.tsbohemia.cz
       MOBIL TEAM - www.mobilprovas.czZákaznické servisní centrum Ostrava - www.tsnova.cz


b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 5) těchto pravidel. Předobjednávka se musí uskutečnit v období od 09. 08. 2018 do 23. 08. 2018. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje uvedeného v seznamu v článku 5) těchto pravidel a odprodejem starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití bonusu, a to obdržením částky v hodnotě dle přiložené tabulky k výkupní ceně za svůj odprodaný telefon. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a vyplnění IMEI nového zařízení Samsung Galaxy Note9, kopií účtenky nebo faktury, vyplněním správných parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat.


c)  Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali přístroj Samsung Galaxy Note9 zakoupený na území České republiky dle splnění podmínek v článku 6) a současně uzavřel kupní smlouvu a odprodal svůj starý přístroj, nahrál  kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury), vložil IMEI a splnil veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně.


d)  Podmínkou vzniku nároku na bonus je předobjednání alespoň jednoho Přístroje uvedeného v článku 5) v období od 09. 08. 2018 do 23. 08. 2018. Zájem o využití bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7) písm. c) projevit pouze do 23. 08. 2018. Při pozdější registraci nebo nesplnění ostatních podmínek těchto pravidel, nárok na bonus nevzniká.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně

7)  Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využít bonus této Kampaně, musí se zaregistrovat a předložit veškeré dokumenty požadované dle těchto pravidel do 14 dnů od provedení nákupu, nejpozději však do 09. 09. 2018. Pozdější předložení požadovaných dokumentů nebude povoleno. 


b)  Nejprve je Účastník povinen nahrát informace týkající se starého přístroje, který chce odprodat.


c) Účet Účastníka je tvořen a identifikován osobními údaji Účastníka uvedenými při registraci.


d) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá využít bonus. Pro aktivaci bonusu je nutné nahrát při registraci do registračního formuláře na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a vložit  sériové číslo registrovaného Přístroje (IMEI). Bez zadání platného IMEI čísla zakoupeného Přístroje dle článku 6) těchto pravidel nebude registrace umožněna.


e) Zároveň je nutné odprodat starý přístroj na portálu https://www.novysamsung.cz/ nebo osobně na jedné ze Samsung servisních center v Praze, Brně, Ostravě, případně na dalších místech určených Organizátorem.


f) Pro kompletní registraci na https://www.novysamsung.cz/ je nutné vyplnit parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat. Bez těchto informací nemůže být registrace dokončena.


h) V této Kampani je třeba registrovat pouze Přístroj, jehož model je uveden v článku 5) těchto pravidel, na který bude možnost získat bonus uplatněna.


i) Registrace Přístroje, stejně jako odprodej starého přístroje, musí být kompletně dokončena nejpozději do 09. 09. 2018. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat bonus tím zaniká.


j) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka je možné uplatnit v rámci Kampaně maximálně 1 (slovy: jednu) registraci Přístroje, tak jak je popsáno v článku 8 a článku 9 těchto pravidel.


k) V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


8) Registrace na https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc:


a) Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje, a to: IMEI číslo nového přístroje, kopii daňového dokladu (účtenka, faktura) a parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat a číslo bankovního účtu. Zároveň Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.


b) Po uvedení parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační výkupní cena, která bude upřesněná servisním technikem po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc způsob, jakým chce staré zařízení odevzdat. Účastník si může zvolit způsob odevzdání prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora, osobně na jedné ze Samsung servisních center v Praze, Brně, Ostravě uvedených na webové stránce https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc, případně na dalších místech určených Organizátorem.


c) Po prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktovaný telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce starého zařízení, který Účastník odprodává.


d) Po řádné registraci přijde zákazníkovi na mail Kupní smlouva, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


e) O výsledku, eventuálním vzniku nároku či nezískání nároku na bonus, bude účastník informován emailem do 21 pracovních dní od doručení vykupovaného starého zařízení a potvrzení nákupu nového Přístroje.


f) Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


g) Pokud Účastník od Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.


Popis a uplatnění bonusu

9) Popis Bonusu


 a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel, odprodáním svého starého přístroj přes portál https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc a po registraci nového Přístroje a vyplnění parametrů starého přístroje Účastníka, má Účastník nárok na získání bonusu ve výši dle přiložené tabulky za splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech.


b) V rámci této Kampaně může Účastník získat částku, která se skládá ze dvou složek:


 1/ výkupní cena používaného přístroje modelu Účastníka a
 2/ Bonus ve výši dle přiložené tabulky od společnosti Samsung.
Bonus je možné uplatnit v souladu s článkem 6), 7) a 8) těchto pravidel v případě nákupu Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel.


c) Bonus bude bezplatně zaslaný na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Řádně uplatněný bonus je Organizátor povinný zaslat v oprávněných případech Účastníkovi do 35 pracovních dní od dokončení úspěšné registrace Přístroje.


d) Podmínkou pro využití tohoto bonusu je úplná registrace Přístroje na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc.


e) V případě zda Účastník využije své právo od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí přístroje odstoupit a bonus od společnosti Samsung (blíže definovaný v čl. 9 písm. b) těchto pravidel)  mu byl před odstoupením od kupní smlouvy vyplacený, je povinný kontaktovat Organizátora a vrátit vyplacený bonus na základě pokynů Organizátora. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

Samsung servisní  centra

10) Na níže uvedených Samsung servisních center může účastník odevzdat své staré zařízení dle článku 8 odst. b) těchto pravidel.


       Samsung zákaznické servisní centrum BrnoSkandinávská 2Brno619 00
       Samsung zákaznické servisní centrum PrahaJečná 36Praha 2120 00
       Alza TechZone PrahaBubenské nábřeží 13Praha 7170 00
       Samsung zákaznické servisní centrum OstravaNádražní 102Ostrava702 00

Další ustanovení

11) Účastník je povinný po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů (tj. účtenky nebo faktury). Bez předložení příslušných dokladů ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.


12) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na bonus.


13) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).


14) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.


15) Vymáhání účasti či bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.


16) Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, informace o občanském průkazu, informace o cestovním pasu, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, státní občanství, místo narození, informace o bankovním účtu, IMEI číslo odprodaného a nového telefonu, typ odprodaného a nového zařízení a město bydliště („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, IČO: 289 87 322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 jako správcem Osobních údajů Účastníka za účelem účasti Účastníka v Kampani. Zpracování Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro realizaci Kampaně, tj. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Organizátor a účastník. Osobní údaje zpracovávané pro tento účel budou uchovávány po dobu trvání Kampaně a po dobu nutnou k ochraně práv organizátora v souvislosti s Kampaní. Organizátor a Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“)  dále zpracovávají jako správci (dále společně jako „Správce“) část Osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ odprodaného zařízení a město bydliště pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zpracování Osobních údajů pro tento účel bude probíhat na základě souhlasu uděleného účastníkem Kampaně. Souhlas může účastník Kampaně kdykoliv odvolat, zákonnost zpracování Osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


17) V souvislosti se zpracováním Osobních údajů bere účastník Kampaně na vědomí, že má následující práva: právo požadovat přístup k Osobním údajům; právo požadovat opravy nebo vymazání Osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; právo na přenositelnost dat; právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz a další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.


18) Kromě uvedených Správců, mohou být poskytnuté Osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění Osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání Osobních údajů do třetích zemí na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo standardních smluvních doložek. Poskytnuté Osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená č.p. 101/37, PSČ 11000, IČO: 257 70 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662 jako zpracovateli.


19) Při zpracování Osobních údajů Správcem dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které může mít pro účastníka právní účinky nebo se ho dotknout podobným způsobem. V takovém případě může účastník požadovat lidský zásah Správce při zpracování Osobních údajů, dále vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí učiněné prostřednictvím automatizovaného zpracování.


20) Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v Kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v Kampani, nebude možné, aby se účastník Kampaně zúčastnil. Správce je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese info.cz@samsung.com.


21) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované bonusy jinými bonusy obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání bonusů.


22) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) bonusů.


23) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.


23) Úplné a přesné pravidla a podmínky registrace přes portál https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc jsou dostupné na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc.


24) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu bonusu bankou.


25) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/predobjednejte-galaxy-note9-s-bonusem-5000Kc-kompletni-pravidla. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.