Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Vyměňte starý za nový! K nákupu nového Galaxy S10e|S10|S10+ dostanete nyní až 12 990 Kč* za Váš starý telefon. Více na www.novysamsung.cz"

*Částka 12 990 Kč reprezentuje výkupní cenu (kategorie A) Samsung Galaxy S9 (G960F), 64GB Dual SIM . Více informací na www.novysamsung.cz".


(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

1)   Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 

2)   Technický správce WEB systému Kampaně: společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o , se sídlem Spálená č.p 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).

3)   Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6 písm. a) těchto pravidel, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

4)   Kampaň probíhá od 22. 03. 2019 do 19.04. 2019 nebo do vyprodání zásob. Poslední platnou registraci lze tudíž provést dne 19. 04. 2019, a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

5) V rámci Kampaně je možné čerpat  výkupní cenu starého telefonu uvedenou v čl. 9) (dále jen „Bonus“) pouze při nákupu vybraných modelů přístrojů Samsung Galaxy s níže uvedeným označením, pocházejících z distribuční sítě Organizátora Kampaně a zakoupených výlučně v prodejnách uvedených v článku 6 písm. a) těchto pravidel. 

Označení přístrojů pro autorizovanou distribuci v ČR je:

Model

Produktový kód


Model

Produktový kód

Galaxy S10e

SM-G970FZGDO2C


Galaxy S10e

SM-G970FZYDVDC

Galaxy S10e

SM-G970FZGDXEZ


Galaxy S10e

SM-G970FZYDXEZ

Galaxy S10e

SM-G970FZKDO2C


Galaxy S10

SM-G973FZGGXEZ

Galaxy S10e

SM-G970FZKDTMZ


Galaxy S10

SM-G973FZKDO2C

Galaxy S10e

SM-G970FZKDVDC


Galaxy S10

SM-G973FZKDTMZ

Galaxy S10e

SM-G970FZKDXEZ


Galaxy S10

SM-G973FZKDVDC

Galaxy S10e

SM-G970FZWDO2C


Galaxy S10

SM-G973FZKDXEZ

Galaxy S10e

SM-G970FZWDTMZ


Galaxy S10

SM-G973FZGDTMZ

Galaxy S10e

SM-G970FZWDVDC


Galaxy S10

SM-G973FZGDXEZ

Galaxy S10e

SM-G970FZWDXEZ


Galaxy S10

SM-G973FZWDVDC

Galaxy S10

SM-G973FZKGXEZ


Galaxy S10+

SM-G975FZGDXEZ

Galaxy S10

SM-G973FZWDO2C


Galaxy S10+

SM-G975FZKDO2C

Galaxy S10

SM-G973FZWGXEZ


Galaxy S10+

SM-G975FZKDTMZ

Galaxy S10

SM-G973FZWDXEZ


Galaxy S10+

SM-G975FZKDVDC

Galaxy S10+

SM-G975FZKDXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FZWDO2C
Galaxy S10+

SM-G975FZWDXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FCKGO2C
Galaxy S10+

SM-G975FCKGXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FCKHO2C
Galaxy S10+

SM-G975FCKHVDC
Galaxy S10+

SM-G975FCKHXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FCWGXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FCWHXEZ
Galaxy S10+

SM-G975FZGDVDC


dále jen „Přístroj“.6) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny všechny současně):

a) Účastník musí zakoupit Přístroj Samsung uvedený v článku 5) těchto pravidel v jedné z následujících prodejen na území České republiky       Alfa Computer - www.alfa.czMojemobilka s.r.o. - www.mojemobilka.cz
       ALZA.cz - www.alza.czHuramobil.cz - www.huramobil.cz
       BPS mobil - www.bpsmobil.czSíť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři - www.planeo.cz
       Comfor Brand shops - www.comfor.czSamsung oficiální eshop - www.obchod-samsung.cz
       CZC.cz - www.czc.czSAMSUNG prodejny - www.samsung.com/cz/retail
       DATART - www.datart.czSamsung značková prodejna - Centrum Černý Most Praha
       ELECTROWORLD - www.electroworld.czSamsung značková prodejna - OC Nový Smíchov Praha
       Elvia Pro - www.elviapro.czSamsung Plaza - Zákaznické centrum Praha
       EURONICS, HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní partneři - www.euronic.czSamsung značková prodejna - OC Palladium Praha
       EXASOFT - www.exasoft.czSamsung značková prodejna - OC Chodov Praha
       EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři - www.expert.czSamsung značková prodejna - OC Šantovka Olomouc
       Go Digital - https://samsung.live-assistant.cz/Samsung značková prodejna - OC Olympia Brno
       lastovic.cz - KT Laštovič - www.lastovic.czSamsung značková prodejna - OC FUTURUM Hradec Králové
       OKAY - www.okay.czSmarty - www.smarty.cz
       KASA.CZ - www.kasa.czSOFTCOM Group - www.softcom.cz
       Interservis Liberec - www.inter-servis.czSPACE prodejny (Setos) - www.ispace.cz
       KRAKEN´S - www.krakens.czSunnysoft.cz - www.sunnysoft.cz
       KS Mobil - www.ksmobil.czTomas Stransky IT Centrum - www.it-centrum.cz
       MALL.cz - www.mall.czŠtýbr - mobilní svět - www.stybr.cz
       Megapixel.cz - www.megapixel.cztsbohemia.cz - www.tsbohemia.cz
       MOBIL POHOTOVOST - www.mp.czZákaznické servisní centrum Ostrava - www.tsnova.cz
       Mobilsalon - www.mobilsalon.czO2 - www.o2.cz
       mobtel.cz - Petr Weizenbauer - www.mobtel.czVodafone - www.vodafone.cz
       T-Mobile - www.t-mobile.cz


b) Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 5) těchto pravidel. Objednávka se musí uskutečnit v období od 22. 03. 2019 do 19. 04. 2019. Účastník musí následně provést registraci na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Přístroje a odprodejem starého přístroje přes portál https://www.novysamsung.cz/ získává Účastník za stanovených podmínek možnost využití Bonusu, a to obdržením výkupní částky v hodnotě dle tabulky uvedené v čl. 9) těchto podmínek. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Přístroje na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/, vyplnění IMEI nového Přístroje, nahráním kopie daňového dokladu (účtenky nebo faktury), a vyplněním správných parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat.


c)  Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali Přístroj zakoupený na území České republiky za splnění podmínek v článku 6) těchto podmínek a současně uzavřel kupní smlouvu a odprodal svůj starý přístroj, nahrál  kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury), vložil IMEI a splnil veškeré další povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně.


d)  Podmínkou vzniku nároku na Bonus je nákup alespoň jednoho Přístroje uvedeného v článku 5) v období od 22. 03. 2019 do 19. 04.  2019. Zájem o využití Bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7) písm. b) projevit pouze do 03. 05. 2019. Při pozdějším pokusu o registraci nebo nesplnění ostatních podmínek těchto pravidel, nárok na Bonus nevzniká.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně


7)  Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využít této Kampaně, musí se zaregistrovat do 19. 04. 2019, a dále odprodat staré zařízení a předložit veškeré dokumenty požadované dle těchto pravidel do 14 dnů od nákupu Produktu, na který Účastník plánuje využít Bonus, nejpozději však do 03. 05. 2019. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a možnost získat Bonus tím zaniká.


b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován osobními údaji Účastníka uvedenými při registraci. 


c) Pro kompletní registraci na https://www.novysamsung.cz/ je nutné vyplnit parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat. Bez těchto informací nemůže být registrace dokončena.


d)  Účastník je povinen nahrát informace týkající se starého přístroje, který chce odprodat.


e) Zároveň je nutné odprodat starý přístroj na portálu https://www.novysamsung.cz/, případně na dalších místech určených Organizátorem.


f) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Přístroj, na který Účastník hodlá využít Bonus. Pro schválení nároku je nutné nahrát při registraci do registračního formuláře na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ kopii daňového dokladu (účtenky nebo faktury) a vložit sériové číslo registrovaného Přístroje (IMEI). Bez zadání platného IMEI čísla zakoupeného Přístroje dle článku 5) těchto pravidel nebude registrace umožněna.


g) V této Kampani je možné registrovat pouze zakoupený Přístroj, jehož model je uveden v článku 5) těchto pravidel.


h) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka je možné uplatnit v rámci Kampaně maximálně 2 (slovy: dvě) registrace Přístroje, tak jak je popsáno v článku 8) a článku 9) těchto pravidel.


i) V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.


8) Registrace na https://www.novysamsung.cz/:

a) Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje, a to: IMEI číslo Přístroje, kopii daňového dokladu (účtenka, faktura), parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat a číslo bankovního účtu. Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly a potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé. 


b) Po uvedení parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační výkupní cena, která bude upřesněná servisním technikem po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce https://www.novysamsung.cz/ způsob, jakým chce staré zařízení odevzdat. Účastník si zvolí způsob odevzdání prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora, případně na dalších místech určených Organizátorem.


c) Po řádné registraci přijde zákazníkovi na mail Kupní smlouva, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


d) Po prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce výkupu starého zařízení, které Účastník odprodává.


e) Zprostředkovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Zprostředkovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


f) Pokud Účastník od Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Zprostředkovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné uplynutí platnosti Bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s kupní smlouvou, stejně tak jako za zneužití Bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.


Popis a uplatnění výkupních cen

9) Popis Bonusu

a) Zakoupením Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel, registrací nového Přístroje, vyplnění parametrů starého přístroje Účastníka a odprodáním svého starého přístroj přes portál https://www.novysamsung.cz/ má Účastník nárok při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech na získání Bonusu ve výši dle tabulky v tomto článku.

Bonus je možné uplatnit v souladu s článkem 6), 7) a 8) těchto pravidel v případě nákupu Přístroje uvedeného v článku 5) těchto pravidel.

Soupis výkupních cen pro jednotlivé vykupované modely:Model

Výkupní cena


Model

Výkupní cena

Samsung Galaxy S9+ (G965F), 256GB Dual SIM

14990 Kč


Samsung Galaxy S6 edge (G925F), 64GB

5200 Kč

Samsung Galaxy S9 (G960F), 256GB Dual SIM

14000 Kč


Samsung Galaxy S6 (G920F), 128GB

5190 Kč

Samsung Galaxy S9 (G960F), 256GB Single SIM

14000 Kč


Samsung Galaxy S6 edge (G925F), 32GB

5090 Kč

Samsung Galaxy S9+ (G965F), 256GB Single SIM

13890 Kč


Samsung Galaxy S6 (G920F), 64GB

4900 Kč

Samsung Galaxy S9+ (G965F), 64GB Dual SIM

13800 Kč


Samsung Galaxy S6 (G920F), 32GB

4500 Kč

Samsung Galaxy S9+ (G965F), 128GB Single SIM

13500 Kč


Samsung Galaxy S5 (G900), 16GB

3850 Kč

Samsung Galaxy S9+ (G965F), 64GB Single SIM

13400 Kč


Samsung Galaxy S5 neo (G903)

3700 Kč

Samsung Galaxy S9 (G960F), 64GB Dual SIM

12990 Kč


Samsung Galaxy S5 mini (G800)

3540 Kč

Samsung Galaxy S9 (G960F), 64GB Single SIM

11990 Kč


Samsung Galaxy S4 mini (i9192 / i9195 / i9195i)

3390 Kč

Samsung Galaxy S8+ (G955F), 64GB Dual SIM

10150 Kč


Samsung Galaxy S4 (i9505 / i9506)

3320 Kč

Samsung Galaxy S8+ (G955F), 64GB

9820 Kč


Samsung Galaxy S III (i9300)

3190 Kč

Samsung Galaxy S8 (G950F), 64GB

8490 Kč


Samsung Galaxy S III Neo (i9301)

3100 Kč

Samsung Galaxy S8 (G950FD), 64GB Dual Sim

8490 Kč


Samsung Galaxy S II (i9100)

2990 Kč

Samsung Galaxy S7 edge (G935F), 32GB

6590 Kč


Samsung Galaxy S III mini (i8190)

2890 Kč

Samsung Galaxy S6 edge + (G928F), 64GB

6500 Kč


Samsung Galaxy S III mini VE (i8200)

2790 Kč

Samsung Galaxy S6 edge (G925F), 128GB

6100 Kč


Samsung Galaxy S (i9000)

2690 Kč

Samsung Galaxy S6 edge + (G928F), 32GB

6000 Kč


Ostatní přístroje (Samsung / jiné)

Standardní cena výkupu

Samsung Galaxy S7 (G930F), 32GB

5500 Kčc) Výkupní cena bude bezplatně zaslaná na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři. Zaslání proběhne v oprávněných případech do 14 pracovních dní od odeslání vykupovaného Přístroje nebo jeho odevzdání na místě určeném Organizátorem.


d) Podmínkou pro získání uvedené výkupní ceny je úplná registrace na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/ a splnění dalších požadavků dle těchto pravidel.


e) V případě, že Účastník využije své právo od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí přístroje odstoupit a Bonus od společnosti Samsung (blíže definovaný v čl. 8 písm. b) těchto pravidel)  mu byl před odstoupením od kupní smlouvy vyplacený, je Účastník povinen kontaktovat Organizátora a vrátit vyplacený Bonus na základě pokynů Organizátora. 
V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude Bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. K vyplacení nedojde ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

Další ustanovení

10)   Účastník je povinen po nákupu Přístroje uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů (účtenky nebo faktury). Bez předložení příslušných dokladů ztrácí Účastník nárok na využití Bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Přístroje. Bez těchto uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.


11)   Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na Bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na Bonus Účastníkovi odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění Bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit a to bez nároku na Bonus. 


12)   Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění Bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).


13)   Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.


14)   Vymáhání účasti či Bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.


15)   Další informace týkající se zpracování osobních údajů Organizátorem, včetně souvisejících práv, jsou dostupné na adrese: www.novysamsung.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju


16)   Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v Kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v Kampani, nebude možné, aby se účastník Kampaně zúčastnil. Správce je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese info.cz@samsung.com.


17)   Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Bonusy jinými Bonusy obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání Bonusů.


18)   Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Bonusů.


19) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.


20) Úplné a přesné pravidla a podmínky registrace přes portál https://www.novysamsung.cz/ jsou dostupné na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/.


21) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu Bonusu bankou.


22) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.